Tokë Në Shitje   Kodi#137

Vendi Shkozë (Lagje)

Rruga Ish Uzina e Autotraktorëve

Sipërfaqja 500 m2

Çmimi 60.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#132

Vendi Komunat e Tiranës

Rruga Ibë (Fsh.)

Sipërfaqja 1100 m2

Çmimi 35.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#130

Vendi Vorë

Rruga Vorë (Periferi)

Sipërfaqja 5000 m2

Çmimi 350.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#117

Vendi Qytete te tjera

Rruga Laç (Qendër)

Sipërfaqja 15000 m2

Çmimi 150.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#91

Vendi Komunat e Tiranës

Rruga Ferje (Fsh.)

Sipërfaqja 5000 m2

Çmimi 75.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#62

Vendi Kombinat (Sheshi Jusuf Dashi)

Rruga Kombinat (Pranë)

Sipërfaqja 1000 m2

Çmimi 75.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#59

Vendi Komunat e Tiranës

Rruga Ferje (Fsh.)

Sipërfaqja 2200 m2

Çmimi 40.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#54

Vendi Vorë

Rruga Vorë (Qendër)

Sipërfaqja 600 m2

Çmimi 72.000 EURO