Tokë Në Shitje   Kodi#202

Vendi Komunat e Tiranës

Rruga Vaqar (Fsh.)

Sipërfaqja 375 m2

Çmimi 45.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#201

Vendi Cerkez

Rruga Rr. Argjinatura

Sipërfaqja 9000 m2

Çmimi 25 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#200

Vendi Hamallaj

Rruga Hamallaj

Sipërfaqja 5500 m2

Çmimi 192.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#198

Vendi Paskuqan

Rruga Paskuqan

Sipërfaqja 3000 m2

Çmimi 81.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#197

Vendi Paskuqan

Rruga Paskuqan

Sipërfaqja 4000 m2

Çmimi 320.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#195

Vendi Sauk i Ri (Lagje)

Rruga Sauk i ri

Sipërfaqja 1000 m2

Çmimi 120.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#191

Vendi Komunat e Tiranës

Rruga Ura e Beshirit

Sipërfaqja 12000 m2

Çmimi 700.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#190

Vendi Komunat e Tiranës

Rruga Damjan (Fsh.)

Sipërfaqja 5000 m2

Çmimi 160.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#186

Vendi Gjiri Lalezit

Rruga Durres

Sipërfaqja 6340 m2

Çmimi 110.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#185

Vendi Komunat e Tiranës

Rruga Vaqar (Fsh.)

Sipërfaqja 12000 m2

Çmimi 670.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#176

Vendi Durrës

Rruga Gjiri Lalëzit

Sipërfaqja 5000 m2

Çmimi 500.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#143

Vendi Rr. Mine Peza

Rruga Rajoni Policisë (Pranë)

Sipërfaqja 3000 m2

Çmimi 160.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#141

Vendi Komunat e Tiranës

Rruga Autostrada Dr-Tr

Sipërfaqja 5900 m2

Çmimi 500.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#139

Vendi

Rruga

Sipërfaqja 2100 m2

Çmimi 98.000 EURO


Tokë Në Shitje   Kodi#138

Vendi Farkë (Fsh.)

Rruga Farkë

Sipërfaqja 16000 m2

Çmimi 800.000 EURO